Archiwum autora: Tomasz Korbanek

Hania Bożek i Iga Buda

Hania i Iga przeprowadziły lekcję z tematu ,,Przystawanie trójkątów” Na lekcji wykorzystały Prezentacje, Kahoota oraz Socrative Kod SOC-19610112.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Mikołaj Wolanin

Mikołaj Wolanin przeprowadził lekcję z tematu ,,Figury przystające – zadania” Na lekcji wykorzystał Prezentacje.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Olga Słowińska, Katarzyna Schulz i Zofia Siębor

Olga, Katarzyna i Zofia przeprowadziły lekcję z tematu ,,Figury płaskie – powtórzenie wiadomości” Na lekcji wykorzystały Prezentacje, Kahoota oraz Kartę pracy.    

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Tomasz Korbanek i Kamil Wieczorek

Tomasz i Kamil przeprowadzili lekcję z tematu ,,Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba” Na lekcji wykorzystali Prezentacje, Kahoota oraz Socrative Kod SOC-18241198.

Opublikowano eKlasa 2015 | Skomentuj

Amadeusz Pankowski i Bartosz Bartol

Amadeusz i Bartosz przeprowadzili lekcję z tematu ,,Ułamki i procenty” Na lekcji wykorzystali Prezentacje oraz Socrative Kod SOC-19116652.

Opublikowano eKlasa 2015 | Skomentuj

Marcel Rusiński i Sebastian Jagiełło

Marcel i Sebastian przeprowadzili lekcje z tematu ,,Obliczanie procentu danej liczby” Na lekcji wykorzystali Prezentacje oraz Kahoota.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Andrzej Wilkoszarski i Mateusz Sierant

Andrzej i Mateusz przeprowadzili lekcję o temacie ,,System rzymski, liczby wymierne i ułamki okresowe” Do przeprowadzenia lekcji wykorzystali Prezentacje oraz Socrative kod SOC-17941606.

Opublikowano eKlasa 2015 | Skomentuj