„iPadowe kreacje, wariacje i aplikacje”

Warsztaty z udziałem uczniów klasy 2e Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Przedstawienie form pracy z iPadem na lekcji matematyki (flipped classroom) – tablet to tak naprawdę własna tablica interaktywna, dzięki której uczeń może brać czynny udział w lekcji, rozwiązuje zadania, odpowiada na pytania, sam dochodzi do wiedzy, korzystając z różnych platform edukacyjnych. I tu nasuwa się wiele pytań : Czy iPad to jest to? Czy praca z uczniem jest efektywna? Czy nie lepszy jest tradycjonalizm? Próba odpowiedzi na te i inne pytania w kontekście użycia iPada na lekcji matematyki. Programy: Showbie, Prezzi, Socrative, Nearpod, Numbers, Kahoot.

 

Dodaj komentarz