Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość

image

Z KIM?
Projekt realizujemy w ramach współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

CEL NASZYCH DZIAŁAŃ
Celem projektu jest zaszczepienie w nas, czyli młodych ludzi zamiłowania do zdobywania wiedzy, zwiększenia szans na lepszy start w dorosłe życie oraz rozwój naszych zainteresowań i kreatywności.

JAK WYGLĄDA NASZA PRACA?
Pracujemy w niewielkich grupach, które mają zróżnicowany charakter. Dzięki dobrym kontaktom i atmosferze panującej między nami, nasza praca jest efektywna. W projekcie udział biorą nie tylko uczniowie szczególnie uzdolnieni, ale także ci, którzy napotykają trudności w nauce. Nasze zajęcia odbywają się co drugą sobotę.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI
Projekt ten obejmuje cztery pakiety („Matematyka”, „Język angielski”, „Fizyka i astronomia” i „SZOK i doradztwo edukacyjno – zawodowe”), dzięki którym rozbudziliśmy w sobie zainteresowanie naukami ścisłymi i jesteśmy lepiej przygotowywani do egzaminu gimnazjalnego, który jest już za niecały rok. Dzięki pakietom mamy podniesiony poziom edukacji z matematyki, fizyki i astronomii oraz języka angielskiego.

JAK DŁUGO?
Projekt trwa dwa lata, ale dzięki nim wzbogacamy swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, jak i rozwijamy umiejętności językowe.

Poniżej znajduje się link do realizowanego przez nas projektu:

Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim…

Dodaj komentarz